KOŠARICA 0

Trebamo li i kada koristiti autosjedalicu?

Autosjedalica Sigurnost u vožnji

Putovanje autom je naša svakodnevnica, no prilikom putovanja trebamo brinuti oko sigurnosti naših najmilijih. Zato trebamo koristiti autosjedalice ili postolja i pridržavati se osnovnih pravila sigurnosti koja su propisana i zakonom.

Što kaže zakon?

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 92/2014) definira, uz ostala pravila, i pravila prijevoza djece nižih od 150 cm. 

(4) Vozač motornog vozila za prijevoz osoba koje osim sjedala za vozača ima još najviše 8 sjedala i vozila za prijevoz tereta u kojima su ugrađeni sigurnosni pojasevi ne smije u takvim motornim vozilima prevoziti djecu nižu od 150 centimetara ako nisu smještena u posebnoj sigurnosnoj sjedalici/postolju koja su za vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasom vozila ili posebnim kopčama u vozilu i suprotno načinu koji je odredio proizvođač posebne sigurnosne sjedalice.

Djeca niža od 150 centimetara moraju biti smještena u autosjedalicu ili postolje. Iako je Zakonom dozvoljeno prevoziti djecu i na prednjem sjedalu, ako su u autosjedalici ili dječjem postolju, istraživanja su pokazala kako se za djecu do 12 godina starosti znatno povećava rizik od ozljede. Prevoženje djece na prednjem sjedalu je najnesigurnije i nije preporučljivo te se treba koristiti samo kada se autosjedalica ne može postaviti na stražnje sjedalo.

(5) Vozač motornog vozila koje osim sjedala za vozača ima još najviše 8 sjedala i u kojem su ugrađeni sigurnosni pojasevi smije na sjedalima koja nisu prednja prevoziti djecu nižu od 150 cm, a visoku barem 135 cm, koja nisu smještena u sigurnosnoj sjedalici/postolju, ukoliko su ona pravilno vezana sigurnosnim pojasom za odrasle osobe.

Izuzetak vožnje bez autosjedalice ili postolja su djeca iznad 135 cm visine, ali samo na stražnjim sjedalima i ukoliko su vezana sigurnosnim pojasom. Naravno i dalje je preporuka da se za djecu iznad 135 cm visine koristi postolje.

(6) Vozač motornog vozila za prijevoz osoba koje osim sjedala za vozača ima još najviše 8 sjedala i vozila za prijevoz tereta u koja nisu ugrađeni sigurnosni pojasevi ne smije u takvim vozilima prevoziti djecu mlađu od tri godine, a djeca stara tri godine i više, a niža od 150 cm ne smiju se smjestiti na prednje sjedalo.

U automobilu koje nema sigurnosne pojaseve ne smiju se prevoziti djeca mlađa od tri godine, a starija djeca niža od 150 cm ne smiju se prevoziti na prednjem sjedalu.

(7) Vozač motornog vozila ne smije prevoziti dijete smješteno u sigurnosnoj sjedalici okrenutoj suprotno od smjera vožnje na putničkom sjedalu zaštićenom prednjim zračnim jastukom, ako zračni jastuk nije deaktiviran, čak i u slučajevima kada se zračni jastuk automatski isključuje.

U slučaju da postavljate autosjedalicu na prednje sjedalo, obrnuto od smjera vožnje, OBAVEZNO trebate isključiti zračni jastuk. Opet napominjemo da se vožnja na prednjim sjedalima smatra najnesigurnijom za djecu i trebali biste ju izbjegavati.

Kako prevoziti djecu u automobilu?

Za djecu nižu od 150 centimetara visine koristite autosjedalicu ili postolje koja su ispravno učvršćena ili vezana auto pojasom te ih uvijek postavite na stražnja sjedala. Prilikom postavljanja autosjedalice najsigurnije je u smjeru obrnutom od vožnje i to na stražnjem sjedalu. Ukoliko ipak postavljate na prednje sjedalo obavezno isključite zračni jastuk.

Kako biste svom djetetu pružili maksimalnu sigurnost bitno je da koristite odgovarajuću autosjedalicu.

Autosjedalica primjerena uzrastu djeteta, koja je ispravno korištena smanjuje rizik pogibije djeteta u sudaru do 70%, a rizik ozbiljne ozljede za više od 90%.

Kako odabrati autodjedalicu pročitajte u našem sljedećem članku.

 

Sigurnu vožnju želi Vam vaš svezabebu.hr!

 


Stariji post Noviji post